Bạn vui lòng cho biết thêm độ cao trần, dây điện, móc quạt trần.