Overall rating
5
1 Review
Quality
(5)
Fit
(5)
Rất đẹp. Đã lắp ở trần nhà chung cư nhìn đơn giản và đẹp
quạt tiết kiệm điện Quạt trần
Click to zoom out Click to zoom out

Menu

SMS

Showroom

Email

Hotline

Hotline

Email

QR code

Share